APDM 2024 – Login Terbaru KPM

Aplikasi Pangkalan Data Murid – APDM 2024. Login & kemaskini APDM KPM online untuk guru dan ibu bapa di apdm.moe.gov.my.

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah membangunkan sistem Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM) sebagai satu platform inovatif yang mengintegrasikan maklumat pelajar untuk memudahkan pengurusan dan meningkatkan efisiensi dalam perkhidmatan pendidikan.

Cara Login APDM

Untuk login, anda hanya perlu akses pada pautan berikut :

https://apdm.moe.gov.my/

Masukkan ID Pengguna & Password (Kata Laluan). Untuk dapatkan manual penggunaan data murid, anda boleh rujuk di sini.

Log masuk kemaskini apdm

Cara Kemaskini APDM KPM

Bagi mereka yang ingin kemaskini maklumat murid, berikut adalah cara-caranya :

  1. Log masuk menggunakan login guru.
  2. Pilih nama murid yang ingin dikemaskini.
  3. Tekan apda kemaskini no Kad Pengenalan untuk betulkan ralat.
  4. Masukkan nombor IC yang betul.

Keselamatan dan Privasi

Keutamaan APDM adalah keselamatan dan privasi maklumat pelajar. Sistem ini dirancang dengan langkah-langkah keselamatan yang ketat untuk melindungi data sensitif pelajar daripada akses yang tidak dibenarkan. Ini memberikan keyakinan kepada ibu bapa dan warga pendidikan mengenai keamanan maklumat pelajar.

Transformasi Pendidikan Melalui APDM

APDM bukan sahaja berfungsi sebagai alat pengurusan, tetapi ia juga menjadi pemangkin untuk transformasi pendidikan. Dengan data yang tersedia secara mudah, guru dapat merancang pengajaran yang lebih sesuai dengan keperluan setiap pelajar. Ini membantu mencipta persekitaran pembelajaran yang lebih inklusif dan berkesan.

Anda juga boleh rujuk dan semak portal rasmi Digital Mukmin untuk tambah ilmu pengetahuan anda.

Objetif & Matlamat

Objektif APDM termasuk:

1. Pengumpulan Data Pelajar:
– Memudahkan pengumpulan dan penyimpanan data pelajar secara sistematik.

2. Analisis dan Pemantauan Prestasi Pelajar:
– Menyediakan alat untuk menganalisis dan memantau prestasi pelajar berdasarkan data yang terkumpul.

3. Pemantauan Kehadiran Pelajar:
– Membolehkan pemantauan kehadiran pelajar untuk tujuan rekod dan penilaian.

4. Penyelarasan Program Pembelajaran:
– Membantu dalam menyelaraskan program pembelajaran dengan keperluan dan kemajuan pelajar.

5. Penilaian Keberkesanan Pendidikan:
– Memberikan maklumat yang berguna untuk menilai keberkesanan program pendidikan dan aktiviti sekolah.

6. Memudahkan Pengurusan Sekolah:
– Memperkemaskan pengurusan sekolah dengan penyediaan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.

Kelebihan Menggunakan APDM

APDM (Aplikasi Pangkalan Data Murid) memberikan kelebihan signifikan dalam pendidikan Malaysia dengan memudahkan pengumpulan data pelajar, pemantauan prestasi, pengurusan kehadiran, dan penyelarasan program pembelajaran. Selain itu, APDM membantu pengurusan sekolah dengan menyediakan data relevan untuk pengambilan keputusan yang efisien, serta memberikan pemantauan progres pelajar yang berterusan. Kelebihan ini berkontribusi pada peningkatan efisiensi pengurusan sekolah dan penilaian keberkesanan pendidikan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelajar. Dengan fokus pada keamanan data, APDM menjadi alat yang komprehensif dalam meningkatkan mutu dan efektivitas sistem pendidikan di Malaysia.

Kesimpulan APDM 2024

APDM telah membuktikan diri sebagai tonggak dalam pengurusan pendidikan Malaysia. Dengan terus mengembangkan dan memperbaiki sistem ini, kita boleh melihat transformasi yang lebih besar dalam penyampaian pendidikan negara. APDM bukan sekadar aplikasi; ia adalah pendorong untuk meningkatkan mutu dan keberkesanan sistem pendidikan Malaysia.

Leave a Comment